بچینگ پلانت موبایل (بچینگ سیار)
بچینگ پلانت پرتابل (قابل حمل و نقل)
بچینگ پلانت ثابت (ایستگاه مرکزی بتن)

دسته بندی محصولات

محصولات تصادفی

پانل کنترل مرکزی سری MPL01
پانل کنترل مرکزی سری MPM01
نوار نقاله (عرض 60) MCO01
اتاق کنترل مرکزی سری MCR01
اسکروی سیمان 6 اینچ MSC01
بچینگ پلانت ثابت (ایستگاه مرکزی بتن) MBT451
اسکروی سیمان 8 اینچ MSC02
اسکروی سیمان 6 اینچ (گیربکس دار) MSC04